محصولات اسکمه ایتالیا

کلید و پریز، کلید و پریز بارانی، باکس آلومنیومی، باکس پلاستیکی، سوکت و پلاگ صنعتی، نر و ماده صنعتی، تجهیزات ضد انفجار، جانکشن باکس ضد انفجار، سوکت و پلاگ ضد انفجار، برق صنعتی