تماس با ما

کارخانه: شهرک صنعتی شمس آباد، خیابان دشتستان، گل افشان ۵ ، پلاک ۷

تلفن: ۸۸۴۸۲۵۸۱، ۸۸۴۸۲۵۴۰، ۵۶۲۳۴۳۱۰، ۵۶۲۳۴۱۹۰

پست الکترونیکی: info@petaco.ir